หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บริการของเรา ตัวอย่างสินค้าที่ผลิตและบรรจุ ติดต่อเรา  
 
  บริษัท ท้ายบ้าน ฟิชเชอรี่ จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจห้องเย็นรับฝากเก็บสินค้าอาหารแช่แข็งและแปรรูปสินค้า ได้กำหนดวิสัยทัศน์และมีการบริหารจัดการตามระบบมาตรฐานสากลครอบคลุมทุกระบบโดยมุ่งมั่นพัฒนาด้านระบบคุณภาพ และการบริการอย่างต่อเนื่อง จนทำให้การบริการ  และการผลิตสินค้าของทางบริษัทเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งภายใน และต่างประเทศ พร้อมทั้งได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานของกระบวนการต่าง ๆให้ดียิ่งขึ้น  
 
     
  สำนักงาน Office
                       
ห้องเย็น Cold (สายตรง)


Tel : 0-2755-2828 - 30
    0-2115-7553

Tel : 0-2703-3307
Fax : 0-2755-2831            0-2703-3308


  Download Map....
 
  © Copyright 2013  www.taibanfishery.com  All Rights Reserved
 

Current Pageid = 1