หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บริการของเรา ตัวอย่างสินค้าที่ผลิตและบรรจุ ติดต่อเรา  
 
  เรามุ่งมั่นในการให้บริการ และการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
สะอาด ปลอดภัย เพื่อสร้างความพึงพอใจแกลูกค้า
     
GMP และ HACCP รับรองโดยกรมประมง
ISO 9001 : 2015   รับรองโดย URS
 
 
   
  บริษัท ท้ายบ้าน ฟิชเชอรี่ จำกัด  จัดตั้งและดำเนินธุรกิจห้องเย็นตั้งแต่ปี 2545 ซึ่งมีอยู่ 2 กลุ่มบริษัท ดังนี้  
  1. กลุ่มการจัดจำหน่ายสินค้า จะอยู่ในรูปแบบบริษัท Trading ซึ่งมี บริษัท ดีฟบลูซี จำกัด ทำหน้าที่กระจายสินค้าทั้ง
    ในประเทศและในต่างประเทศ
2. กลุ่มการจัดเก็บสินค้าและการผลิต จะเป็นรูปแบบห้องเย็นให้บริการรับฝากสินค้าและรับจ้างผลิต บริษัท ท้ายบ้าน
    ฟิชเชอรี่ จำกัด (ห้องเย็นท้ายบ้าน) มีหน้าที่รับฟรีสสินค้าสด รับฝากสินค้าแช่เยือกแข็ง รับจ้างผลิตสินค้า และบรรจุสินค้า
    พร้อมทั้งได้รับการรับรองคุณภาพจากสถาบันต่างๆ
 
     
 
::  ทางเรายังมีโปรแกรมการจัดเก็บสินค้า โปรแกรมบันทึกอุณหภูมิห้องเก็บ และกล้องวงจรปิด (CCTV)  ::  
   
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการบันทึกข้อมูลและการบริหารการจัดเก็บสินค้า เพื่อความรวดเร็ว ถูกต้องและการรายงานผลได้ตลอดเวลา
   
  บันทึกอุณหภูมิห้องเก็บ โดยใช้โปรแกรม
DATA LOGGER
 ในการบันทึกข้อมูล และการบริหารการจัดเก็บสินค้าเพื่อความรวดเร็ว ถูกต้อง และการรายงานผลได้ตลอดเวลา
 
 
   
บันทึกการปฏิบัติงาน โดยใช้กล้องวงจรปิด (CCTV) บันทึกทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ และป้องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น เพื่อดูแลสินค้าของลูกค้า
 
 
 
 
  สำนักงาน Office
                       
ห้องเย็น Cold (สายตรง)


Tel : 0-2755-2828 - 30
    0-2115-7553

Tel : 0-2703-3307
Fax : 0-2755-2831            0-2703-3308


  Download Map....
 
  © Copyright 2013  www.taibanfishery.com  All Rights Reserved
 

Current Pageid = 3