หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บริการของเรา ตัวอย่างสินค้าที่ผลิตและบรรจุ ติดต่อเรา  
 
  เรามุ่งมั่นในการให้บริการ และการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
สะอาด ปลอดภัย เพื่อสร้างความพึงพอใจแกลูกค้า
     
GMP และ HACCP รับรองโดยกรมประมง
ISO 9001 : 2015   รับรองโดย URS
 
 
     
 
 
     
   
 
  ทางบริษัทฯ มีบริการรับจ้างผลิต แปรรูปสินค้า และบรรจุอาหารทุกประเภท สถานที่ผลิตสินค้า อุปกรณ์ที่ใช้ การป้องกันแมลง การบันทึกข้อมูลและการสอบกลับ
ได้รับมาตรฐาน ผ่านการรับรองระบบ GMP และ HACCP  จากกรมประมง  มีการตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิต การบรรจุจนถึงการส่งมอบ
รวมถึงบุคลากรที่มีความชำนาญด้านการผลิตสินค้าอาหาร จึงทำให้ได้รับความมั่นใจและการยอมรับจากลูกค้า เช่น ปลาแล่ หมึกอัดบล็อก กุ้งสดฟรีส ปลาอินทรีย์
ตัดแว่น พร้อมทั้งมีวัตถุดิบเพื่อจำหน่ายให้ลูกค้า
  
 
 
     
 
 
 
 
 
 
  พื้นที่การจัดเก็บสินค้าที่กว้างขวางมีจำนวน 6 ห้องเก็บ ทางบริษัทฯ ให้บริการรับฟรีสสินค้าสด และฝากเก็บสินค้าแช่แข็ง เช่น เป็ด ไก่ กุ้ง ปลา หอย  เป็นต้น
ด้วยภาชนะจัดเก็บที่สะอาด บริการรวดเร็ว ถูกต้อง  และการจัดการดูแลสินค้าของลูกค้าอย่างดี  ในราคายุติธรรม อุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมด้วยบุคลากร
ที่มีความชำนาญ 
 
   


   
   
 
  สำนักงาน Office
                       
ห้องเย็น Cold (สายตรง)


Tel : 0-2755-2828 - 30
    0-2115-7553

Tel : 0-2703-3307
Fax : 0-2755-2831            0-2703-3308


  Download Map....
 
  © Copyright 2013  www.taibanfishery.com  All Rights Reserved
 

Current Pageid = 4